Γενικές πληροφορίες

NΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.E.MH.(01/05/2011)

Nέα διαδικασία σύστασης και παρακολούθησης εταιρειών. Έναρξη λειτουργίας Γ.E.MH.(01/05/2011)   Αρθρο του κ. MIΛTIAΔH K. ΛEONTAPHOικονομολόγου-EργασιολόγουEπιστημονικού...

Περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αξιόπιστος σύμμαχος για τον επιχειρηματία η υπηρεσία μιας στάσης για την ίδρυση επιχείρησης Tuesday May...

Περισσότερα

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”

Σχετικά Αρχεία: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πηγή: TAX HEAVEN

Περισσότερα

ΠΟΛ.1059/1.4.2011 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ...

ΠΟΛ.1059/1.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Η ΕΝΑΡΞΗ Ή Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Πότε είναι εκπρόθεσμη η έναρξη ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες; Κάθε Φυσικό...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1173/25.11.2010 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΥΤΟΨΙΑΣ)

ΘΕΜΑ: « Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) »    Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας...

Περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την...

Περισσότερα